Peruwa ýene-de 4,5 müňden gowrak artefakt gaýtarylyp berildi. Olar Germaniýanyň, ABŞ-nyň, Italiýanyň, Niderlandlaryň, Portugaliýanyň we Şweýsariýanyň muzeýlerinde saklanýardy. Medeni ýadygärlikleriň yzyna gaýtarylmagy birnäçe ministrlikleriň we edaralaryň arasyndaky şertnamalar netijesinde mümkin boldy. 2 ýylda jemi 5,5 müň töweregi arheologik tapyndylar ýurda gaýtarylyp berildi.