Is­len­dik ýaş­da­ky adam ýe­ter­lik de­re­je­de uku­sy­ny al­ma­sa, onuň gündelik iş tertibine tä­sir ed­ýär. Bu ugur­da hä­zi­re çen­li ge­çi­ri­len bar­lag­lar uky ýet­mez­çi­li­gi­niň sag­ly­ga nä­de­re­je­de tä­sir edip bil­jek­di­gi­ni ýü­ze çy­kar­dy. Uk­la­mak di­ňe dynç al­mak üçin däl, öw­ren­mek, ýat­keş­li­gi­ňi sak­la­mak, bir zat ba­ra­da bel­li ne­ti­jä gel­mek we hat­da deriniň sag­ly...

Habarlary doly okamak üçin abonent bol! Abonent giriş