BSGG Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligine we Bilim ministrligine mekdep okuwçylary üçin «Immun gözegçisi» oýun modulynyň ilkinji türkmen dilindäki prototipini hödürledi.
23-nji aprelde ministrlikleriň wekilleri bilen geçirilen wideoaçylyşyň netijesinde «Immun gözegçisiniň» türkmençe görnüşiniň döredilmeginiň tamamlanmagy we onuň ýakyn wagtda orta bilim okuwynda synagdan geçirilmegi boýunça Türkmenistanyň mekdepleri üçin ýol kartasynyň işlenip düzülmegi tassyklandy.
«Immun gözegçisi» meýilnamasy mekdeplerde saglygy goramak maksatnamalarynda durmuşa geçirilýän oýun görnüşindäki sanly bilim modulydyr.