Şu gije UEFA Ýewropa Ligasynyň 2023/24 möwsüminiň çempiony belli bolar. Irlandiýanyň paýtagty Dublindäki “Aviva Arena”-da oýnaljak finalda Italiýanyň “Atalanta” topary bilen Germaniýanyň “Baýer” topary duşuşar. Duşuşyk ýarygijede, ýagny 00:00-da başlar we oňa rumyniýaly Iştwan Kowaç eminlik eder.

“Atalanta” topary UEFA-nyň ýaryşlarynda ilkinji gezek finala çykyp, “Baýer” 3-nji sapar finalda oýnar. Lewerkuzenliler mundan 1987/88 möwsüminde UEFA Ýewropa Ligasynda şol wagtky ady UEFA Kubogy mahaly çempionlyk gazanypdy. Finalda Ispaniýanyň “Espanýol” kluby bilen duşuşan “Baýer” myhmançylykda 3-0 utulyp, öz meýdançasynda şol hasap bilen ýeňiş gazanypdy we penaltileriň netijesinde ýeňşini baýram edipdi. “Baýeriň” 2-nji finaly UEFA Çempionlar Ligasynda 2002-nji ýylda bolup, lewerkuzenliler “Real Madridden” 2-1 asgyn gelipdi.

53-nji gezek geçirilýän ýaryşyň finalynda “Atalanta” ýeňiş gazansa, onda olar ýaryşyň täze çempiony bolarlar we bu kubogy gazanan 30-njy klub hökmünde hasaba alnar. “Baýer” bolsa azyndan 2-nji gezek gazanan 15-nji topar bolar.

“Atalanta” finala çenli diňe 1 duşuşykda, çärýek finalda 3-0-uň rewanşynda “Liwerpuldan” 1-0 utulypdy. “Baýer” bolsa ýeňlişsiz finala çykdy.

Iň köp ispan klublarynyň çempion bolan ýaryşynda italýan klublary 18-nji, nemes klublary-da 16-njy gezek finalda oýnar.

Mundan öň italýan we nemes klublary finalda 3 gezek gabatlaşdylar. “Napoli” “Ştutgarty”, “Ýuwentus” “Borussiýa Dortmundy” 2 oýnuň netijesi boýunça ýeňip, kubogy eýeläpdi. “Inter” 1-0 tamamlanan 2 oýunda “Şalkeden” penaltileriň netijesinde asgyn gelipdi.