Möwsümi kuboksyz tamamlan 2 uly klub – Ispaniýada “Barselonanyň”, Germaniýada-da “Bawariýanyň” täze tälimçileri belli boldy. “Barselona” topary “Bawariýanyň” ozalky tälimçisi Diter-Hans Flik bilen 2 ýyllyk şertnama baglaşdy. 59 ýaşyndaky germaniýaly tälimçi mundan öň Germaniýanyň ýygyndysyna, ondan ozalam “Bawariýa” tälim beripdi.

Möwsümi 3-nji orunda tamamlan “Bawariýa” topary-da “Premier Ligada” aşaky liga düşen “Börnli” toparynyň belgiýaly tälimçisi Wensan Kompanini toparyň tälimçiligine belledi. 38 ýaşyndaky hünärmen münhenliler bilen 3 ýyllyk şertnama baglaşdy. “Anderlehtde” tälimçilige başlan Kompani 2022/23 möwsüminde “Börnli” toparyny 2-nji ligada çempion edipdi.