Hindistanyň demirgazyk we orta sebitleri aşa yssy howa akymynyň täsirine girdi. Paýtagt Delide howanyň temperaturasy 52,3 derejä ýetipdir. Ýurduň 37-den köp şäherinde 45 derejelik yssy howa hasaba alnypdyr. Köp ýerde işgärlere tölegli rugsat berildi.
Golaýda Pakistan hem şeýle yssy howa bolupdy.