Ýa­po­ni­ýa­nyň “Maz­da” aw­tou­lag ön­dü­ri­ji­si 2027-nji ýyl­da il­kin­ji elekt­rou­la­gy­ny ön­dür­me­gi mak­sat edin­ýär. Bu ba­ra­da “Kyo­do” ha­bar­lar agent­li­gi ha­bar ber­di.
Mag­lu­mat­la­ra gö­rä, “Maz­da” 2028-nji ýyl­dan baş­lap, şeý­le gör­nüş­li ula­gyň önüm­çi­li­gi­ni yzy­gi­der­li art­dyr­mak­çy. Şo­nuň ýa­ly-da, kom­pa­ni­ýa “Toyo­ta” bi­len hyz­mat­daş­lyk­da elekt­rou­lag­lar üçin do­lan­dy­ryş ul­gam­la­ry­ny iş­läp düz­me­gi ni­ýet edin­ýär.
Mun­dan baş­ga-da “Nik­kei” ne­şi­ri 2024-nji ýyl­da “Pa­na­so­nic” kor­po­ra­si­ýa­sy­nyň “Maz­da”-ny elekt­rou­lag­lar üçin ni­ýet­le­nen ba­ta­re­ýa­lar bi­len üp­jün edip baş­la­jak­dy­gy­ny ha­bar ber­di.