12-nji ýan­war­da ge­çi­ri­len Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň mej­li­sin­de wi­se-prem­ýer N.Aman­ne­pe­sow 2024-nji ýyl­da as­pi­ran­tu­ra, dok­to­ran­tu­ra we alym­lyk de­re­je­le­ri­ne da­laş­gär­li­ge hem-de kli­ni­ki or­di­na­tu­ra ka­bul et­me­giň me­se­le­le­ri ba­ra­da ha­sa­bat ber­di.
Ola­ryň tek­lip­le­ri esa­syn­da “Pä­him-paý­has um­ma­ny Mag­tym­gu­ly Py­ra­gy” şy­ga­ry bi­len geç­ýän 2024-nji ýyl­da yl­my-bar­lag eda­ra­la­ryn­da we ýo­ka­ry okuw mek­dep­le­rin­de as­pi­ran­tu­ra, dok­to­ran­tu­ra we alym­lyk de­re­je­le­ri­ne da­laş­gär­li­ge hem-de kli­ni­ki or­di­na­tu­ra ka­bul et­me­giň sa­ny ba­ra­da­ky tas­la­ma taý­ýar­la­nyl­dy.
Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz ha­sa­ba­ty diň­läp, ýur­du­myz­da ylym ul­ga­my­ny kä­mil­leş­dir­mä­ge uly üns be­ril­ýän­di­gi­ni, bu ul­ga­my ös­dür­mek bo­ýun­ça köp iş­le­riň ama­la aşy­ryl­ýan­dy­gy­ny bel­le­di.
Şu­nuň bi­len bag­ly­lyk­da, wi­se-prem­ýe­re 2024-nji ýyl­da as­pi­ran­tu­ra, dok­to­ran­tu­ra we alym­lyk de­re­je­le­ri­ne da­laş­gär­li­ge hem-de kli­ni­ki or­di­na­tu­ra ka­bul et­mek bo­ýun­ça de­giş­li iş­le­ri gu­ra­ma­çy­lyk­ly ge­çir­mek ba­bat­da bir­nä­çe tab­şy­ryk­lar be­ril­di.