Dünýä futbolynyň ozalky ýyldyzlaryndan, meşhur tälimçi Zinedin Zidana teklip boldy. Afrika Milletler Kubogynda şowsuz çykyş eden Alžiriň ýygyndysy tälimçi Jamel Belmadi wezipesinden boşadyldy. Ýurduň futbol federasiýasy hem Belmadiniň ornuna Zinedin Zidan teklip bilen ýüz tutdy. Ýöne fransuzlaryň meşhur gazeti “L’Equipe” gazetiniň habar bermegine 51 ýaşyndaky Zidan bu teklipden ýüz öwürdi.

2021-nji ýyldan bäri hiç bir kluba tälim bermeýän Zidan Braziliýadyr ABŞ-nyň ýygyndylaryndan gelen teklipleri hem yzyna gaýtarypdy. Diňe “Real Madridde” tälimçi bolan Zidan bu kluba gysga wagtda 11 kubok gazandyrypdy. Ol madridlileri UEFA Çempionlar Ligasynda yzly-yzyna 3 gezek çempion edipdi.

1990-njy we 2019-njy ýyllarda yklym çempionlygyny gazanan Alžiriň ýygyndysynda Belmadiniň ornuna Herw Renar, Wahid Halilhodziç, Wladimir Petkowiç, Horge Sampaoli ýaly tälimçiler bilen gepleşikler geçirilýär.