Da­ni­ýa­da ýer­li EF­FEKT bi­na­gär­lik stu­di­ýa­sy ta­ra­pyn­dan gur­lan spi­ral şe­kil­li gö­zeg­çi­lik di­ňi ja­han­keş­de­le­re we su­rat­çy­la­ra ýo­kar­dan aja­ýyp to­kaý man­za­ry­ny syn­la­ma­ga müm­kin­çi­lik ber­ýär. Des­ga­nyň be­ýik­li­gi 45 met­re deň.