Ýew­ro­pa yl­my bar­lag tas­la­ma­sy­nyň çäk­le­rin­de taý­ýar­la­nan “Sen­ti­nel-1B” eme­li hem­ra­sy “So­ýuz” ra­ke­ta­sy ar­ka­ly Fran­suz Gwi­ne­ýa­syn­da­ky kos­mod­rom­dan uçu­ryl­dy. Ra­ke­ta Ýe­riň or­bi­ta­sy­na iki ýyl ozal uçu­ry­lan “Sen­ti­nel – 1A” hem­ra­sy­nyň ýa­ny­na bar­dy.  “Coper­nicus” tas­la­ma­sy­nyň çäk­le­rin­de taý­ýar­la­nan bu eme­li hem­ra ra­ýat go­ra­ny­şy­ny, daş­ky gur­şa­wa de­giş­li mag­lu­mat­la­ry top­la­mak we sel­jer­mek mak­sa­dy bi­len peý­da­la­ny­lar. Bu mak­sat bi­len Ýew­ro­panyň eme­li hem­ra to­ru­nyň dö­re­dil­me­gi göz öňün­de tu­tul­ýar. Ol te­bi­gy ha­dy­sa­la­ry has ýa­kyn­dan öw­ren­mä­ge müm­kin­çi­lik be­rer. Şeý­le hem uly buz bö­lek­le­ri­niň de­ňiz­ler­dä­ki he­re­ke­ti­ni anyk­lap, deňizçi­le­re ýol gör­ke­zer. “Soyuz” “1B” bi­len bir ha­tar­da, CNES eme­li hem­ra mik­ros­ko­py­ny hem at­mos­fe­ra­nyň da­şy­na çy­kar­dy.