Mek­si­ka­nyň döw­let ne­bit­gaz kom­pa­ni­ýa­sy “Pe­mex” ta­ra­pyn­dan soň­ky 15 ýy­lyň iň iri ne­bit ýa­ta­gy­nyň üs­tün­den ba­ryl­dy. Ýur­duň We­rak­rus şta­tyn­da umu­my go­ry 1,5 mil­liard bar­re­le deň bo­lan ne­bit we gaz ýa­ta­gy­nyň ta­py­lan­dy­gy Mek­si­ka­nyň Pre­zi­den­ti En­ri­ke Pen­ýa Nýe­to ta­ra­pyn­dan mä­lim edil­di.
Ýur­duň Pre­zi­den­ti­niň bel­leý­şi ýa­ly, bu açyş ne­bit we te­bi­gy gaz pu­da­gy üçin örän uly äh­mi­ýe­te eýe bo­lup, soň­ky 15 ýy­lyň do­wa­myn­da­ky iň ne­ti­je­li iş­le­riň bi­ri­dir. Bu ýa­ta­gyň se­na­gat taý­dan öz­leş­di­ril­me­gi­ne gys­ga wag­tyň için­de gi­ri­şi­ler.
Tä­ze ne­bit ýa­ta­gy kom­pa­ni­ýa­nyň de­giş­li inf­rast­ruk­tu­ra­la­ry­nyň ýer­leş­ýän ýe­rin­den ga­ty daş­da däl. Mek­si­ka­nyň döw­let ne­bit­gaz kom­pa­ni­ýa­sy “Pe­mex” şu ýy­lyň iýul aýyn­dan bä­ri, her gün or­ta­ça 2mil­li­on bar­rel ne­bit ön­dür­ýär.