Ýur­du­myz­da ki­çi we or­ta te­le­ke­çi­li­gi ös­dür­mek, Türk­me­nis­tan­da eks­port ugur­ly önüm­le­ri ön­dür­mek we önüm­le­ri eks­port et­mek ba­bat­da de­giş­li iş­ler dur­mu­şa ge­çi­ril­ýär. Şu­nuň bi­len bag­ly­lyk­da, Türk­me­nis­ta­nyň Se­na­gat­çy­lar we te­le­ke­çi­ler bir­le­şi­gi­niň ýar­dam et­me­gin­de, 2016-njy ýy­lyň 29-njy ap­re­lin­de Gyr­gyz Res­pub­li­ka­sy­nyň paý­tag­ty Biş­kek şä­he­rin­de “Rys­gal” türk­men söw­da öýü­niň açy­lyş da­ba­ra­sy bol­dy. Söw­da öýün­de ýur­du­myz­da ön­dü­ril­ýän önüm­ler sa­tu­wyna başlandy.