Go­laý­da Hy­ta­ýyň Lýan­ýun­gan şä­he­rin­de «Türk­me­nis­tan-Hy­taý: Ýü­pek ýo­lu­ny di­kelt­me­giň çar­çu­wa­syn­da öza­ra gat­na­şyk we öza­ra he­re­ket­ler» at­ly ulag mas­la­ha­ty ge­çi­ril­di. Bu çä­re Türk­me­nis­ta­nyň Hy­taý Halk Res­pub­li­ka­syn­da­ky il­çi­ha­na­sy­nyň we Lýan­ýun­gan şä­he­ri­niň hö­kü­me­ti­niň baş­lan­gy­jy esa­syn­da gur­al­dy.
Mas­la­ha­tyň esa­sy mak­sa­dy Ga­za­gys­tan-Türk­me­nis­tan-Eý­ran tä­ze de­mir­ýol ug­ru­nyň müm­kin­çi­li­gi­ni ulan­mak ar­ka­ly, Türk­me­nis­ta­nyň we Hy­ta­ýyň ara­syn­da­ky ulag ara­gat­na­şyk­la­ry­nyň ne­ti­je­li­li­gi­ni ýo­kar­lan­dyr­mak üçin De­mir­ga­zyk-Gü­nor­ta üs­ta­şyr ugur­la­ry bo­ýun­ça ýük gat­naw­la­ry­ny ös­dü­mek­den yba­rat­dyr. Bu ýer­de çy­kyş eden­ler ýük­le­riň gat­naw­la­ry­ny iş­jeň­leş­dir­mek­de we yk­dy­sa­dy in­teg­ra­si­ýa­sy­ny gi­ňelt­mek­de Türk­me­nis­ta­nyň we Hy­ta­ýyň de­ňiz port­la­ry­nyň äh­mi­ýe­ti­ni ýo­kar­lan­dyr­mak me­se­le­si­ne hem de­gip geç­di­ler.