“Ýyl­dyz sö­weş­le­ri: Skaý­wol­ke­riň ösü­şi”

(Star Wars: The Ri­se of Sky­wal­ker)

Re­žiss­ýo­ry: J. J. Ab­rams; Keşp­ler­de: Ker­ri Fi­şer, Mark Ha­mill, Adam Draý­wer, Deý­zi Rid­li, Jon Bo­ýe­ga, Os­kar Aý­zak, En­to­ni Da­niels, Nao­mi Aki, Dom­nall Gli­son, Ri­çard E. Grant, Lu­pi­ta Nýong’o, Ke­ri Ras­sell, Ju­nas Suo­ta­mo, Kel­li Ma­rie Tran, Iýn Mak­Daýr­mid, Bil­li Di Wil­liams; Prod­ýu­ser­le­ri: Ket­lin Ken­ne­di, J. J. Ab­rams, Mi­çell Reý­wan; Sse­na­ri­çi­le­ri: J. J. Ab­rams, Kris Ter­rio; Kom­po­zi­to­ry: Jon Wil­liams; Ön­dü­ri­ji: “Lucas­film Ltd.”, “Bad Ro­bot Pro­ductions”; Paý­laý­jy: “Walt Dis­ney Stu­di­os Mo­ti­on Pictu­res”; Do­wam­ly­ly­gy: 142 mi­nut; Gör­nü­şi: uruş­ly, yl­my-fan­tas­tik, baş­dan ge­çir­me; Ýur­dy: ABŞ; Di­li: iň­lis­çe; Býu­je­ti: 275 mil­li­on $.

Mun­dan 43 ýyl ozal Jorj Lu­kas ta­ra­pyn­dan dö­re­di­len “Ýyl­dyz sö­weş­le­ri” film­ler top­lu­my­nyň no­bat­da­ky ki­no­sy “Ýyl­dyz sö­weş­le­ri: Skaý­wol­ke­riň ösü­şi” bo­lup, oňa J. J. Ab­ram­s re­žiss­ýor­lyk ed­ýär. Bu ek­ran ese­rin­de Ker­ri Fi­şer, Mark Ha­mill, Adam Draý­wer, Deý­zi Rid­li, Jon Bo­ýe­ga, Os­kar Aý­zak we ýe­ne-de bir­nä­çe meş­hur ar­tist­ler su­ra­ta düş­di. Film­de mun­dan öň­ki ki­no­da bo­lup ge­çen wa­ka­lar­dan soň­ky ha­dy­sa­lar ba­ra­da söh­bet açyl­ýar. Gir­de­ji­si­ni 1 mil­liard dol­lar­dan ge­çir­me­gi­ne ga­ra­şyl­ýan ki­no­da Il­kin­ji Or­de­niň tä­ze ho­jaý­yny Kaý­lo Ren bi­len Di­reg­çi­ler­den Reýň ara­syn­da­ky gö­reş be­ýan edil­ýär. Film hä­zir­ki gü­ne­ çen­li dün­ýä pro­kat­la­ryn­dan 815 mil­li­on dol­lar gir­de­ji top­la­dy.