Gün ener­gi­ýa­sy bi­len iş­le­ýän ba­ta­re­ýa­lar “akyl­ly” sa­gat­la­ryň ola­ra zar­ýad ber­mek ze­rur­ly­gy­ny ara­dan aýy­rar. Hü­när­men­ler da­ky­nyl­ýan en­jam­la­ra ni­ýet­le­nen ma­ýyş­gak Gün ba­ta­re­ýa­sy­ny iş­läp taý­ýar­la­ýar. Ada­myň sa­çyn­dan 10 es­se ýu­ka bo­lan (0,3 mik­ro­metr) ba­ta­re­ýa­ gü­lüň üs­tü­ne go­ýup bol­jak de­re­je­de ýe­ňil. Iş­le­nip taý­ýar­lan­ýan teh­no­lo­gi­ýa beý­le­ki ba­ta­re­ýa­la­ryň has uzak wagt­lap iş­le­me­gi­ne hem müm­kin­çi­lik dö­re­der. Ge­çi­ri­len sy­nag­lar­da ba­ta­re­ýa 4700 sa­gat ula­ny­lan­dan soň­ra onuň zar­ýa­dy 4,8 gö­te­rim aza­lyp­dyr. Şeý­le hem ba­ta­re­ýa 20 müň sa­gat ulan­ma­ga müm­kin­çi­lik ber­ýär. Onuň 11,5 ýyl ula­nyp bol­jak­dy­gy aý­dyl­ýar. Tä­ze iş­le­nip taý­ýar­lan­ýan ba­ta­re­ýa­nyň di­ňe bir mo­bil en­jam­lar­da däl, eý­sem, luk­man­çy­lyk en­jam­la­ryn­da hem peý­da­la­nyl­ma­gy mak­sat edi­nil­ýär. Gün ba­ta­re­ýa­la­ry ha­sap­laý­jy en­jam­la­ryn­da hem bar. Olar şöh­lä­ni gö­nü­den-gö­ni elekt­rik ener­gi­ýa­sy­na öwür­ýär. Bu ba­ta­re­ýa­la­ry elekt­rik ener­gi­ýa­sy­ny ta­lap ed­ýän is­len­dik ulu­lyk­da­ky en­jam­da ula­nyp bol­ýar.