Ita­li­ýa­nyň sport aw­tou­lag­la­ry­ny ön­dür­ýän “Lam­borg­hi­ni” kom­pa­ni­ýa­sy “Hu­racan” su­per­ulagynyň tä­ze gör­nü­şi­ni hö­dür­le­di. Ol “Hu­racan RWD Spy­der” diý­lip at­lan­dy­ryl­dy.
Aw­tou­la­gyň ag­ra­my 1509 ki­log­ra­ma deň bo­lup, su­pe­ru­la­gyň be­ze­gin­de al­ýu­min we bir­leş­di­ri­len ma­te­ri­al­lar ula­nyl­dy. Bu ula­gyň 5,2 litr­lik “V10” he­re­ket­len­di­ri­ji­si 610 at güý­jü­ne eýe­ bolup, 0-dan 100 ki­lo­met­re çen­li ýetmek üçin ba­ry-ýo­gy 3,5 se­kunt ge­rek, iň ýo­ka­ry tiz­li­gi bol­sa, sa­gat­da 324 ki­lomet­re deň­dir. Ita­li­ýa­nyň dün­ýä bel­li kom­pa­ni­ýa­sy­nyň tä­ze ula­gy­nyň sa­tu­wy şu to­musda baş­lanar. Hä­zir­den sar­gyt­lar ka­bul edi­lip baş­lan­dy. My­sal üçin, ABŞ-da bu su­pe­ru­la­gyň ba­ha­sy 229,5 müň dol­la­ra deň bo­lar.
Ahat NURÝAGDYÝEW,
Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň talyby.