Sa­na­wyň öň­de­ba­ry­jy­sy “Ahal” öz meý­dan­ça­syn­da “Ener­ge­tik” bi­len du­şuş­dy. Çe­ke­le­şik­li ge­çen oýun­da ýer eýe­le­ri 2–0 ha­sa­byn­da ýe­ňiş ga­zan­dy. “Ahal” to­pa­ry­na çem­pio­nat­da­ky 5-nji ýeň­şi­ni ga­zan­dy­ran gol­la­ry 17-nji mi­nut­da El­man Ta­ga­ýew bi­len 84-nji mi­nut­da Gur­ban An­na­ýew der­we­zä gi­riz­di. Bu du­şu­şyk­da-da ta­pa­wut­lan­ma­gy ba­şa­ran El­man Ta­ga­ýe­wiň şu möw­süm­dä­ki gol­la­ry­nyň sa­ny 6-a ýet­di.
Soň­ky çem­pi­on “Al­tyn asyr” paý­tagt Aş­ga­ba­dyň ady­bir to­pa­ry­ny uly ha­sap bi­len, 4–1 ha­sa­byn­da ýeň­li­şe se­ze­war et­di. Eý­ýäm bi­rin­ji ýa­rym­da 3 gol ge­çi­ren “Al­tyn asyr” to­pa­ry­nyň adyn­dan 6-njy mi­nut­da My­rat An­na­ýew, 16-njy we 40-njy mi­nut­lar­da Al­ty­my­rat An­na­dur­dy­ýew hem-de 89-njy mi­nut­da Be­genç­my­rat My­ra­dow ta­pa­wut­lan­dy. Paý­tagt­ly­la­ryň ýe­ke-täk pök­gü­si­ni bol­sa, 85-nji mi­nut­da Na­zar Towalakow der­we­zä gi­riz­di. Du­şu­şyk­da 2 ge­zek ta­pa­wut­la­nan Al­ty­my­rat An­na­dur­dy­ýe­wiň hem şu möw­süm­de ge­çi­ren gol­la­ry­nyň sa­ny 6-a ýe­tip, ol bu ugur­da El­man Ta­ga­ýew bi­len iň köp pök­gi ge­çi­ren­le­riň sa­na­wyn­da öň­de­li­gi eýe­le­ýär.
Ma­ry­nyň “Mer­wi” öz meý­dan­ça­syn­da “Ne­bit­çi” bi­len du­şuş­dy. 2–0 ha­sa­byn­da üs­tün çy­kan “Merw” şu möw­süm­de 2-nji ge­zek 3 utuk ga­zan­dy. Oý­nuň 65-nji mi­nu­tyn­da Begenç Alamow emi­niň bel­län 11 metr­lik je­ri­me ur­gu­sy­ny dürs ýe­ri­ne ýe­tir­di. Du­şu­şy­gyň ta­mam­lan­ma­gy­na 4 mi­nut ga­lan­da-da Ra­sim Ge­reý­ha­now ýer eýe­le­ri­niň 2-nji go­lu­ny öz ady­na ýaz­dyr­dy.
Tap­gy­ryň ýe­ke-täk gol­ly du­şu­şy­gyn­da “Şa­ga­dam” paý­tag­tyň “Kö­pet­dag” to­pa­ry­ny 1–0 ha­sa­byn­da ut­dy. Ke­nar­ýa­ka şä­he­ri­niň we­ki­li “Şa­ga­da­myň” ýe­ke-täk go­lu­ny 29-njy mi­nut­da Yh­las Mag­ty­mow uzak ara­lyk­dan der­we­zä gi­riz­di.