ABŞ-nyň Flo­ri­da şta­tyn­da köp­le­riň sa­byr­syz­lyk bi­len ga­ra­şan “UFC 249” du­şu­şy­gy ge­çi­ril­di. Bu tut­lu­şyk­da iki ame­ri­ka­ly sö­we­şi­ji – To­ni Ferg­ýu­son bi­len Jas­tin Get­ži öza­ra du­şuş­dy. Tut­lu­şyk­da Get­ži ýe­ňiş ga­za­nyp, ol 5-nji ra­un­dyň ta­mam­lan­ma­gy­na 1 mi­nut ga­lan­da güýç­li gar­şy­da­şyn­dan teh­ni­ki no­ka­ut bi­len üs­tün çyk­dy. Bu 31 ýaş­ly Get­ži­niň 24-nji du­şu­şy­gyn­da 22-nji ýeň­şi bol­dy. 36 ýaş­ly Ferg­ýu­son bol­sa 28-nji du­şu­şy­gyn­da 4-nji ge­zek ýe­ňil­di.