Futbol­ bo­ýun­ça Türk­me­nis­ta­nyň Ýo­ka­ry li­ga­syn­da 9-njy tap­gyr­da ýer­li der­bi­ler oý­nal­dy. Tap­gy­ryň mer­ke­zi oý­ny sa­na­wyň öň­de­ba­ry­jy 2 to­pa­ry­nyň ara­syn­da bo­lup, du­şu­şyk­dan soň, bi­rin­ji orun­da­ky to­par üýt­ge­di. Çe­ke­le­şik­li ge­çen oýun­da “Al­tyn asyr” myh­man­çy­lyk­da “Aha­ly” 2–1 ha­sa­byn­da ýeň­li­şe se­ze­war et­di. 11-nji mi­nut­da Mi­ha­il Ti­tow “Al­tyn asy­ry” öňe saý­la­dy. 1-nji ýa­rym ta­mam­lan­man­ka, has ta­ky­gy, 45+1-nji mi­nut­da “Ahal” to­pa­ryn­dan El­man Ta­ga­ýew 11 metr­lik je­ri­me ur­gu­syn­dan soň ha­sa­by deň­le­di. Ýö­ne 53-nji mi­nut­da “Al­tyn asyr” to­pa­ry Al­ty­my­rat An­na­dur­dy­ýe­wiň go­ly bi­len ýe­ne bir ýo­la öňe çyk­dy. Bu du­şu­şyk­da­ky soň­ky gol bol­dy. Şeý­le­lik­de, “Al­tyn asyr” to­pa­ry “Aha­ly” möw­süm­dä­ki 2-nji du­şu­şy­gyn­da-da 2–1 ha­sap bi­len ýe­ňip, utuk sa­ny­ny 18-e çy­kar­dy we 1-nji or­na geç­di.
Paý­tagt der­bi­sin­de “Kö­pet­dag” bi­len “Aş­ga­bat” 1–1 ha­sa­byn­da deň­me-deň oý­na­dy. Du­şu­şyk­da ýer eýe­le­ri­niň go­lu­ny 25-nji mi­nut­da Döw­let­my­rat Se­ýit­mu­ham­me­dow ge­çi­ren bol­sa, “Aş­ga­bat” to­pa­ry­nyň adyn­dan 48-nji mi­nut­da Na­zar To­wa­ke­low ta­pa­wut­lan­dy. Oý­nuň 54-nji mi­nu­tyn­da “Aş­ga­bat” to­pa­ry­nyň oýun­çy­sy My­rat Aman­ta­ga­now gy­zyl kart alyp, meý­dan­ça­dan çy­ka­ryl­dy. Ma­ry we­la­ýat der­bi­sin­de ýe­ňiş “Mer­wiň” ta­ra­pyn­da bo­lup, olar “Ener­ge­tik” to­pa­ry­ny myh­man­çy­lyk­da 2–1 ha­sa­byn­da ýeň­li­şe se­ze­war et­di­ler. 3 gol hem 1-nji ýa­rym­da ge­çi­ri­lip, 8-nji mi­nut­da Baý­ram Ata­ýew “Ener­ge­ti­gi” öňe saý­la­dy. Bu go­la des­si­ne jo­gap be­ren “Mer­wiň” gol­la­ry­ny 13-nji mi­nut­da Per­man Hal­ly­ýew bi­len 30-njy mi­nut­da Döw­let Baý­ra­mow der­we­zä gi­riz­di. Du­şu­şy­gyň 40-njy mi­nu­tyn­da “Ener­ge­tik” to­pa­ryn­dan Alik­per Mu­sai­bo­wa emin 2-nji sa­ry­dan soň, gy­zyl kar­ty­ny gör­kez­di. Bal­kan we­la­ýa­ty der­bi­sin­de-de “Ne­bit­çi” to­pa­ry­na teh­ni­ki ýeň­liş ber­lip, “Şa­ga­dam” 3 utu­ga my­na­syp bol­dy.