Pla­ne­ta­la­ryň her­si baş­ga reňk­de. As­man ji­sim­le­ri­niň reň­kin­de ola­ryň ýü­zü­ni we at­mos­fe­ra­sy­ny eme­le ge­tir­ýän mad­da­la­ryň tä­si­ri uly bol­ýar. Gü­ne iň ýa­kyn pla­ne­ta bo­lan Mer­ku­riý go­ýy çal reňk­li. Mu­nuň se­bä­bi­niň ýü­zün­dä­ki top­ra­gyň dü­zü­min­de de­mir we krem­niý mad­da­la­ry­nyň bol­ma­gy­dy­gy aý­dyl­ýar. At­mos­fe­ra­sy­nyň köp muk­da­ry kö­mür­tur­şy ga­zyn­dan eme­le ge­len We­ne­ra­da kü­kürt kis­lo­ta­syn­da eme­le ge­len bu­lut­lar bar. Şol se­bäp­li bu pla­ne­ta na­rynç reňk­li bo­lup gö­rün­ýär. Gün ul­ga­my­nyň ikin­ji ýer­de dur­ýan pla­ne­ta­sy Aý­dan soň­ra iň ýag­ty as­man ji­si­mi ha­sap­lan­ýar. Şol se­bäp­li We­ne­ra Zöh­re ýyl­dy­zy hem di­ýil­ýär. At­mos­fe­ra­sy wo­do­rod­dan we ge­li­den eme­le ge­len Ýu­pi­ter na­rynç, go­ňur hem-de sa­ry reňk­li bo­lup gö­rün­ýär. Köp muk­da­ry gaz­dan eme­le ge­len Ýu­pi­ter Gün ul­ga­my­nyň iň uly pla­ne­ta­sy ha­sap­lan­ýar. Sa­tur­nyň da­şy­ny gur­şap al­ýan am­mi­ak ga­zy pla­ne­ta­nyň so­lak gy­zyl reňk­li bol­ma­gy­na se­bäp bol­ýar. Uran pla­ne­ta­sy­nyň gök, ýa­şyl reňk­li bol­ma­gy­nyň se­bä­bi at­mos­fe­ra­syn­da­ky me­tan ga­zy ha­sap­lan­ýar. Nep­tun ýi­ti gök reňk­li bo­lup gö­rün­ýär. Bu pla­ne­ta Ýe­re has uzak­ bo­lan­soň, onuň reň­ki­niň nä­me se­bäp­den beý­le­di­gi anyk­lan­ma­dy.
Jem­şit JU­MA­ÝEW,
Türk­men oba ho­ja­lyk
ins­ti­tu­ty­nyň ta­ly­by.