Dün­ýä­niň mo­bil en­jam­la­ry­ny ön­dü­ri­ji öň­de­ba­ry­jy kom­pa­ni­ýa­sy bo­lan “Hua­wei” tä­ze “P Smart S” te­le­fo­ny­ny ta­nyş­dyr­dy. Ita­li­ýa­da­ ge­çi­ri­len ta­nyş­dy­ry­lyş da­ba­ra­syn­da gör­ke­zi­len te­le­fon ba­ha­sy­nyň ar­zan, hi­li­niň ýo­ka­ry bol­ma­gy bi­len ta­pa­wut­lan­ýar. Ulu­ly­gy 6,3 dýuý­ma ba­ra­bar bo­lan OLED ek­ran­ly en­jam 48 me­ga­pik­sel du­ru­ly­gyn­da su­ra­ta dü­şür­ýär. 250 ýew­ro­dan sa­tyl­jak or­ta de­re­je­li te­le­fo­nyň ek­ra­ny 1080 x 2400 pik­sel Full HD+ du­ru­ly­gyn­da şe­kil hö­dür­le­ýär. Ek­ra­nyň aşa­gyn­da bar­ma­gyň yzy­ny oka­ýan sen­sor, ýo­kar­syn­da 16 me­ga­pik­sel du­ru­ly­gyn­da su­ra­ta al­ýan ka­me­ra ýer­leş­di­ri­lip­dir. Yz ta­ra­pyn­da bol­sa, esa­sy ka­me­ra bi­len bir ha­tar­da, 8 me­ga­pik­sel du­ru­ly­gyn­da giň­lik hem-de 2 me­ga­pik­sel du­ru­ly­gyn­da çuň­luk ka­me­ra­sy otur­dy­lyp­dyr. Te­le­fon­da hy­taý bren­di­niň öz app­li­ka­si­ýa dü­ka­ny bo­lan “App­Gal­le­ry” ýer­leş­di­ri­lip­dir. Bir­ wagt­da iki sim­kart da­kyp bol­ýan te­le­fon in­ter­net ara­gat­na­şy­gy­nyň 4-nji nes­lin­de iş­le­ýär.