Be­ýik Bri­ta­ni­ýa­nyň Nýu­kasl uni­wer­si­te­ti­niň alym­la­ry po­mi­do­ryň yn­san de­ri­si­ne ýa­ra­maz tä­sir ed­ýän Gü­nüň ult­ra­me­lew­şe şöh­le­le­rin­den go­ra­ma­ga ukyp­ly­dy­gy­ny ýü­ze çy­kar­dy­lar. Şo­nuň ýa­ly hem, Hy­ta­ýyň Týans­zin luk­man­çy­lyk uni­wer­si­te­ti­niň alym­la­ry po­mi­do­ry ha­la­ýan­la­ryň göw­nü­çök­gün­li­ge düş­me­ýän­li­gi­ni mä­lim edip­di­ler. Po­mi­dor ka­ro­te­noi­diň çeş­me­si bo­lup, düw­nü­giň we in­fark­tyň ýü­ze çyk­ma äh­ti­mal­ly­gy­nyň öňü­ni al­ýan­dy­gy tas­syk­lan­ýar. Alym­lar po­mi­dor­dan yzy­gi­der­li peý­da­lan­ma­gyň de­ri­niň me­se-mä­lim ju­wan­laş­ma­gy­na alyp bar­ýan­dy­gy­ny aýd­ýar­lar. Luk­man­lar ada­myň iý­mit sa­na­wyn­da po­mi­dor bol­anda pe­şew mäz­le­rin­de düw­nük how­pu­ny ara­dan aýyr­ma­ga ukyp­ly­dy­gy­ny öňe sür­ýär­ler.