Gol­li­wu­dyň ta­ny­mal akt­ýo­ry Ra­ýan Gos­ling “Univer­sal” kom­pa­ni­ýa­sy­nyň tä­ze “Wolf­man” at­ly fil­min­de baş keşp­de su­ra­ta dü­şer. Fil­miň sse­na­ri­si­ni “Oran­ge Is the New Black” te­le­se­ria­ly­nyň sse­na­ri­çi­le­rin­den Lo­ren Şu­ker Blum bi­len Re­bek­ka An­je­lo bi­le­lik­de ýa­zar. Ek­ran ese­ri­ne ki­miň re­žiss­ýor­lyk et­jek­di­gi hä­zir­lik­çe anyk bol­man, Ko­ri Fin­li­niň su­ra­ta dü­şür­me­gi­ne ga­ra­şyl­ýar. Fil­miň su­ra­ta dü­şü­ri­liş iş­le­ri­ne gel­jek ýy­lyň baş­la­ryn­da baş­la­mak göz öňün­de tu­tul­ýar. Gol­li­wu­dyň iri kom­pa­ni­ýa­la­ry­nyň bi­ri bo­lan “Univer­sal”-yň şu ýy­lyň ba­şyn­da ek­ran­la­ra çy­ka­ran “Gö­rün­me­ýän adam” (The Invisib­le Man) fil­mi­ne bi­ler­men­ler hem-de to­ma­şa­çy­lar ýo­ka­ry ba­ha be­rip­di.