Ir­lan­di­ýa­ly ga­ry­şyk sö­weş sun­ga­ty­nyň us­sa­dy, ta­ny­mal ur­şu­jy Ko­nor Makg­re­gor özü­niň sport kar­ýe­ra­sy­ny ta­mam­lan­dy­gy­ny ha­bar ber­di. Ol öz “Twit­ter” sa­hy­pa­syn­da be­ren gol­daw­la­ry üçin hem­mä sag­bol­sun aý­dyp, aja­ýyp kar­ýe­ra­sy­na soň­ky no­ka­dy goý­ýan­dy­gy­ny be­ýan et­di. 31 ýa­şyn­da­ky Makg­re­gor 3-nji ge­zek sport bi­len hoş­laş­ýar. Ol 2016-njy ýy­lyň ap­re­lin­de hem-de 2019-njy ýy­lyň ýan­wa­ryn­da-da sport bi­len pro­fes­sio­nal de­re­je­de meş­gul­lan­ma­gy­ny bes eden­di­gi­ni ha­bar be­rip­di. Soň­ky ge­zek şu ýy­lyň ýan­wa­ryn­da ame­ri­ka­ly Do­nald Ser­ro­ne bi­len du­şu­şyk ge­çi­ren Makg­re­gor şu wag­ta çen­li 26 ge­zek tut­luş­dy. Ol şo­la­ryň 22-sin­de ýe­ňiş ga­za­nyp, 4-sin­de as­gyn gel­di.