Dün­ýä­niň iň kyn­çy­lyk­ly bäs­le­şik­le­ri­niň bi­ri ha­sap­lan­ýan Da­kar Ral­li­si­niň gel­jek ýyl­da­ky ge­çi­ril­jek ug­ry kes­git­le­nil­di. 43-nji ge­zek gu­ral­jak ral­li öňü­miz­dä­ki ýyl­da-da Sa­ud Ara­bys­ta­nyn­da ge­çi­ri­ler. Bas­syr 2-nji ge­zek bu ýurt­da ge­çi­ril­jek ýa­ryş 2021-nji ýy­lyň 3-nji ýan­wa­ryn­da Jid­de­den bat alar. 15-nji ýan­war­da bol­sa, ýe­ne-de Jid­de şä­he­rin­de ta­mam­la­nar. Ady­ny Se­ne­ga­lyň paý­tag­tyn­dan alyp gaý­dan ýa­ryş 2009-njy ýy­la çen­li Ýew­ro­pa­dyr Af­ri­ka­da, soň­ra 2009-2019-njy ýyl­lar ara­ly­gyn­da-da Gü­nor­ta Ame­ri­ka yk­ly­myn­da ge­çi­ril­di.