Gü­nor­ta Af­ri­ka­da sit­rus mi­we­le­ri­niň önüm­çi­li­gi ge­çen ýyl bi­len de­ňeş­di­ri­len­de 13 gö­te­rim art­dy­ry­lyp, 2020-nji ýyl­da eks­port­da re­kord de­re­jä ýet­me­gi ba­şar­dy. Sit­rus mi­we­le­ri­niň eks­por­tu­nyň ga­ra­şyl­ýan möç­ber­den köp bol­ma­gy, esa­san, iki se­bäp bi­len bag­la­ny­şyk­ly­dyr: ol hem tä­ze önüm­çi­lik önüm­ha­na­la­ry­ny ulan­ma­ga ber­mek we amat­ly ho­wa şert­le­ri­dir.
Gü­nor­ta ýa­rym şar­da sit­rus mi­we­le­ri­niň eks­por­tu­nyň şu ýyl art­ma­gy­na ga­ra­şyl­ýan ýe­ke-täk ýurt Gü­nor­ta Af­ri­ka däl. Bü­tin­dün­ýä sit­rus mi­we­le­ri bo­ýun­ça gu­ra­ma Gü­nor­ta ýa­rym şar üçin il­kin­ji önüm­çi­lik çak­la­ma­sy­ny çap et­di. Bu sa­naw­da Ar­gen­ti­na­nyň, Awst­ra­li­ýa­nyň, Çi­li­niň, Pe­ru­nyň, Gü­nor­ta Af­ri­ka­nyň we Urug­wa­ýyň gör­ke­zi­ji­le­ri mä­lim edil­di. Sit­rus mi­we­le­ri­niň ha­sy­ly­nyň 8 387 341 ton­na bol­jak­dy­gy­na, eks­por­tuň bol­sa 12% – 3 486 883 ton­na ýo­kar­lan­ma­gy­na ga­ra­şyl­ýar.
Sit­rus mi­we­le­ri­ne äh­lu­mu­my is­le­giň ýo­kar­lan­ma­gyny, bu mi­we­le­riň be­de­niň im­mu­ni­te­ti­ni güýç­len­dirýändigi bi­len bag­la­nyş­dyr­ýar­lar.

Mähri AKMYRADOWA,
S. A. Nyýazow adyndaky Türkmen oba
hojalyk uniwersitetiniň talyby.