Hin­di um­ma­nyn­da­ky Ýa­wa çö­ket­li­gin­de ýa­şa­ýan os­mi­nog wi­deo­ýaz­ga alyn­dy. Şeý­le­lik­de, de­ňiz jan­dar­la­ry­ny öw­re­ni­ji hü­när­men­ler bu jan­da­ry deň­ziň iň çuň ýe­rin­de, onuň te­bi­gy ýa­şa­ýan ýe­rin­de ýaz­ga al­ma­gy ba­şar­dy­lar. Bu çö­ket­li­giň çuň­lu­gy 7729 met­re ba­ra­bar. De­ňiz jan­da­ry su­wuň 6900 metr aşa­gyn­da, ozal­ky çak edil­ýän ýer­den 1600 metr çuň­luk­da ýaz­ga ge­çi­ril­di. Hü­när­men­ler bu jan­da­ryň Grim­po­tew­tis os­mi­no­gy­nyň tä­ze gör­nü­şi­di­gi­ni çak­la­ýar­lar. Bu wi­deo­ny­ he­re­ke­ti du­ýan­da iş­läp baş­la­ýan ro­bot-ka­me­ra­lar ar­ka­ly ýaz­ga alyp­dyr­lar.