Ita­li­ýa­nyň Ku­bo­gy­na “Na­po­li” to­pa­ry my­na­syp bol­dy. Nea­pol­ly­lar Rim­de oý­na­lan fi­nal­da “Ýu­wen­tus” bi­len du­şuş­dy­lar. Esa­sy wag­ty gol­suz ta­mam­la­nan du­şu­şy­gyň 1-nji ýa­ry­myn­da “Ýu­wen­tus”, 2-nji ýa­ry­myn­da-da “Na­po­li” er­jel oýun gör­kez­di. Ne­ti­je­de, oýun­dan soň­ky 11 metr­lik je­ri­me ur­gu­la­ryn­da (4–2) has us­sat­lyk gör­ke­zen “Na­po­li” to­pa­ry ta­ry­hyn­da 6-njy ge­zek Ita­li­ýa­nyň Ku­bo­gy­ny eýe­le­me­gi ba­şar­dy. Mun­dan ozal 1962-nji, 1976-njy, 1987-nji, 2012-nji hem-de 2016-njy ýyl­lar­da ku­bo­gy eýe­län “Na­po­li­niň” tä­lim­çisi Jen­na­ro Gat­tu­so tä­lim­çi­lik kar­ýe­ra­syn­da­ky il­kin­ji ku­bo­gy­na my­na­syp bol­dy. “Na­po­li” ýa­rym fi­nal­da “In­ter­den” (0–1, 1–1), “Ýu­wen­tus” bol­sa, “Mi­lan­dan” (1–1, 0–0) üs­tün çy­kyp­dy.