10 möw­sü­mi ta­mam­la­nan Ýew­ro­pa­nyň Çem­pi­on Klub­la­ry­nyň Ku­bo­gy ýa­ry­şy­nyň no­bat­da­ky möw­sü­min­de ozal­ky­lar ýa­ly ýe­ne-de 31 to­par çy­kyş ed­ýär. 1965-nji ýy­lyň 8-nji sent­ýab­ryn­da baş­lan ýa­ryş 1966-njy ýy­lyň 11-nji ma­ýyn­da “Re­al Mad­ri­diň” 6 ýyl­dan soň­ky, 6-njy çem­pi­on­ly­gy bi­len ta­mam­lan­ýar.
* * *
Saý­la­ma tap­gy­ryn­da fi­nal­çy “Ben­fi­ka” Lýuk­sem­bur­gyň “Stad Du­de­lanž” to­pa­ry­ny 8–0 we 10–0 ha­sap­lar bi­len ýeň­ýär. 1-nji oýun­da Pe­dars 3, 2-nji du­şu­şyk­da Eý­se­bio 4, Žo­ze Au­gus­to 3 gol ge­çir­ýär. “Fe­ýe­noord” bi­len bi­je çe­ki­şen “Re­al Mad­rid” 1-nji oýun­da 2–1 as­gyn gel­ýär. Mad­rid­li­ler Fe­renç Puş­ka­şyň 4 gol ge­çi­ren jo­gap du­şu­şy­gyn­da 5–0 ýe­ňip, 1-nji tap­gy­ra çyk­ýar. Ang­li­ýa­nyň çem­pio­ny “Man­çes­ter Ýu­naý­ted” to­pa­ry fin­le­riň HJK klu­bu­ny 3–2 we 6–0 ha­sap­lar bi­len ýeň­li­şe se­ze­war ed­ýär.
* * *
1-nji tap­gyr­da “Re­al Mad­rid” myh­man­çy­lyk­da ýe­ne-de ýe­ňiş ga­za­nyp bil­me­ýär. “Kil­mar­nok” bi­len Şot­lan­di­ýa­da 2–2 deň­me-deň oý­nan “Re­al Mad­rid” öz meý­dan­ça­syn­da 5–1 ýeň­ýär. Soň­ky çem­pi­on tä­ze möw­sü­me şow­suz baş­la­ýar. Bu­ha­rest­de “Dinamodan” 2–1 utu­lan “In­ter” öz meý­dan­ça­syn­da 2–0 ýe­ňip, ýa­ry­şy do­wam et­dir­ýär. Iki to­par mun­dan öň­ki möw­süm­de-de ga­bat­la­şyp­dy. “An­der­leht” öz meý­dan­ça­syn­da “Der­ri Si­ti­ni” 9–0 ýeň­ýär. De­mir­ga­zyk Ir­lan­di­ýa­nyň to­pa­ry jo­gap oý­nun­da meý­dan­ça çyk­ma­ýar. Fi­nal­çy “Ben­fi­ka” kyn­lyk bi­le­nem bol­sa “Lews­ki So­fi­ýa­ny” 2–2 we 3–2 ha­sap­lar­dan soň, ýa­ryş­dan çy­kar­ýar.
* * *
Çär­ýek fi­nal­da “Re­al Mad­rid” ýe­ne-de myh­man­çy­lyk­da­ky oý­nun­da utul­ýar. “An­der­leht­den” 1–0 as­gyn ge­len is­pan klu­by öz meý­dan­ça­syn­da kyn­lyk bi­len hem bol­sa, Aman­sio we Hen­to­nyň her­si­niň 2 gol ge­çir­me­gin­de, 4–2 ha­sa­byn­da ýe­ňip, 8-nji ge­zek ýa­rym fi­na­la ady­ny ýaz­dyr­ýar. “In­ter” öz meý­dan­ça­syn­da “Fe­renç­wa­ro­şy” ýyl­dyz­la­ry­nyň gol­la­ry bi­len 4–0 ut­ýar. 4 gol­ly ýe­ňiş ga­za­nan to­par­la­ryň bi­ri-de “Spar­ta Pra­ga” bol­ýar. Çeh­ler Kwaş­na­gyň het-trik eden oý­nun­da öz meý­dan­ça­syn­da “Par­ti­za­ny” 4–1 ýeň­ýär. Ýö­ne jo­gap du­şu­şy­gyn­da ýu­gos­law to­pa­ry Ko­wa­çe­wiç (2), Wa­so­wiç hem-de Ha­sa­na­gi­çiň (2) gol­la­ry bi­len 5–0 utup, gar­şy­da­şy­ny ýa­ryş­dan çy­kar­ýar. Soň­ky 5 ýyl­da 4 ge­zek fi­na­la çy­kan “Ben­fi­ka” to­pa­ry “Man­çes­ter Ýu­naý­ted­den” 2 ýer­de-de ýe­ňil­ýär. Myh­man­çy­lyk­da 3–2 utu­lan por­tu­gal to­pa­ry öz meý­dan­ça­syn­da 5–1 as­gyn gel­ýär.

GARAŞYLMADYK FINALÇY — “PARTIZAN”
Ýa­rym fi­nal­da “Re­al” öz meý­dan­ça­syn­da “In­te­ri” Pir­ri­niň 12-nji mi­nut­da­ky go­ly bi­len 1–0 ýeň­ýär. Jo­gap oý­ny 1–1 deň­lik­de ta­mam­la­nyp, “Re­al” 8-nji ge­zek fi­na­la çyk­ma­gy ba­şar­ýar. Beý­le­ki ýa­rym fi­nal­da “Par­ti­zan” öz meý­dan­ça­syn­da “Man­çes­ter Ýu­naý­te­di” 2–0 ha­sa­byn­da ut­ýar. Iň­lis klu­by öz meý­dan­ça­syn­da Staýl­zyň go­ly bi­len 1–0 ut­ýar, ýö­ne bu ýe­ňiş fi­nal üçin ýe­ter­lik bol­ma­ýar.

Fi­nal du­şu­şy­gyn­da bu tej­ri­bä­ni 8-nji ge­zek baş­dan ge­çir­ýän “Re­al Mad­rid” bi­len il­kin­ji sa­par ku­bo­ga ym­tyl­ýan “Par­ti­zan” to­par­la­ry du­şuş­ýar. Bel­gi­ýa­nyň paý­tag­ty Brýus­sel­dä­ki “Heýzel” sta­dio­nyn­da oý­na­lan fi­nal­da ger­ma­ni­ýa­ly Ru­dolf Kreit­le­in jür­le­wük çal­ýar. Du­şu­şy­ga 46745 jan­kö­ýer to­ma­şa ed­ýär.
Bi­rin­ji ýa­ry­my gol­suz ge­çen du­şu­şyk­da il­kin­ji bo­lup ha­sa­by ýu­gos­law to­pa­ry aç­ýar. 55-nji mi­nut­da We­li­bor Wa­so­wiç “Par­ti­za­ny” öňe saý­la­ýar. 15 mi­nut­dan soň, “Re­al Mad­rid” to­pa­ry Aman­sio­nyň go­ly bi­len ha­sa­by deň­le­ýär. Bu gol­dan 6 mi­nut soň bol­sa, Fer­nan­do Se­re­na is­pan to­pa­ry­na ýe­ňiş ge­ti­ren pök­gi­ni der­we­zä gi­riz­ýär. Şeý­le­lik­de, 2–1 ha­sa­byn­da ýe­ňiş ga­za­nan “Re­al Mad­rid” 6 ýyl­dan soň, 6-njy ge­zek yk­ly­myň iň uly ku­bo­gyny as­ma­na gö­ter­ýär. Bu ýe­ňiş­den soň “Re­al Mad­rid” şu ýa­ryş­da no­bat­da­ky ku­bo­gy­na 32 ýyl ga­raş­ma­ly bol­ýar.

UEFA Çem­pi­on­lar
li­ga­sy­nyň ta­ry­hyn­dan

Ýew­ro­pa­nyň Çem­pi­on
Klub­la­ry­nyň
Ku­bo­gy — 1965–1966

Gat­na­şan to­parlar: 31
Ge­çi­ri­len du­şu­şyklar: 58
To­ra sal­nan gol­lar: 224 (or­ta­ça 3,86)
Iň ne­ti­je­li oýun­çylar: Flo­ri­an Al­bert (“Fe­renç­wa­roş”) Eý­se­bio (“Ben­fi­ka”) — 7 gol

Saý­la­ma tap­gy­ry
Fe­ýe­noord—Re­al Mad­rid: 2–1, 0–5
17 Nen­to­ri (Al­ba­ni­ýa)—Kil­mar­nok: 0–0, 0–1
Fe­ner­bah­çe—An­der­leht: 0–0, 1–5
Lyn (Nor­we­gi­ýa)—Der­ri Si­ti (D. Ir­lan­di­ýa): 5–3, 1–5
Pa­na­ti­nai­kos—Slie­ma Wan­de­rers (Mal­ta): 4–1, 0–1
Kef­la­wik (Is­lan­di­ýa)—Fe­renç­wa­roş (Weng­ri­ýa): 1–4, 1–9
Di­na­mo Bu­ha­rest—Boldk­lub­ben 1909 (Da­ni­ýa): 4–0, 3–2
HJK (Finl­ýan­di­ýa)—Man­çes­ter Ýu­naý­ted: 2–3, 0–6
Drum­kond­ra (Ir­lan­di­ýa)—Wor­warts Ber­lin (Gün­do­gar Ger­ma­ni­ýa): 1–0, 0–3
Stad Du­de­lanž (Lýuk­sem­burg)—Ben­fi­ka: 0–8, 0–10
Džur­gar­den (Şwe­si­ýa)—Lews­ki So­fi­ýa: 2–1, 0–6
Lo­zan­na-Sport (Şweý­sa­ri­ýa)—Spar­ta Pra­ga: 0–0, 0–4
LASK Linz (Awst­ri­ýa)—Gor­nik Zabr­ze (Pol­şa): 1–3, 1–2
APOEL (Kipr)—Wer­der (Gün­ba­tar Ger­ma­ni­ýa): 0–5, 0–5
Par­ti­zan (Ýu­gos­la­wi­ýa)—Nant: 2–0, 2–2

1-nji tap­gyr
An­der­leht—Der­ri Si­ti: 9–0, (oýnalmady)
Kil­mar­nok—Re­al Mad­rid: 2–2, 1–5
Di­na­mo Bu­ha­rest—In­ter: 2–1, 0–2
Fe­renç­wa­roş—Pa­na­ti­nai­kos: 0–0, 3–1
Spar­ta Pra­ga—Gor­nik Zabr­ze: 3–0, 2–1
Par­ti­zan—Wer­der: 3–0, 0–1
Wor­warts Ber­lin—Man. Ýu­naý­ted: 0–2, 1–3
Lews­ki So­fi­ýa—Ben­fi­ka: 2–2, 2–3

Çär­ýek fi­nal
An­der­leht—Re­al Mad­rid: 1–0, 2–4
In­ter—Fe­renç­wa­roş: 4–0, 1–1
Spar­ta Pra­ga—Par­ti­zan: 4–1, 0–5
Man­çes­ter Ýu­naý­ted—Ben­fi­ka: 3–2, 5–1

Ýa­rym fi­nal
Re­al Mad­rid—In­ter: 1–0, 1–1
Par­ti­zan—Man­çes­ter Ýu­naý­ted: 2–0, 0–1

FI­NAL (“Heýzel”, Brýussel)

FI­NAL (“Heýzel”, Brýussel)

REAL MADRID—PARTIZAN: 2–1
(Amansio 70, Serena 76 — Wasowiç 55)