Sportuň taryhynda ýatdan çykmajak wakalaryň sany az däl. Mysal üçin, dürli ýyllarda şu gün 3 uly waka bolup geçýär. 

22-nji iýun

Germaniýanyň 2-nji çempionlygy

1980 – Italiýada geçirilen 6-njy Ýewropa çempionatynyň finalynda Günbatar Germaniýanyň ýygyndysy bilen Belgiýanyň ýygyndysy duşuşýar. Rimdäki Olimpiýa stadionynda oýnalan duşuşykda nemesler Horst Hrubeşiň gollary bilen 2-1 hasabynda ýeňip, 2-nji gezek yklymyň çempionlygyny gazanýar.

1-njisi el bilen geçirilen gol, 2-njisi Asyryň goly

1986 – Meksikada geçirilen Dünýä Kubogy ýaryşynyň çärýek finalynda taryhy waka bolup geçýär. Argentina bilen Angliýanyň arasyndaky duşuşykda Latyn amerikalylar 2-1 hasabynda ýeňiş gazanýar. Gollaryň 2-sini hem Diego Armando Maradona öz adyna ýazdyrýar. Ol 1-nji goluny eli bilen salsa, 2-nji goluny meýdançanyň merkezinden alan topy bilen 5 iňlis futbolçysyny aldap, derwezä gönükdirýär. Ol duşuşykda soň, 1-nji gola Taňrynyň eliniň goly diýip, topy eli bilen geçirendigini boýun alýar. Onuň 2-nji goluna bolsa, asyryň goly diýilýär.

Garamaňlaý Eskobar

1994 – ABŞ-da geçirilen Dünýä Kubogy ýaryşynda ýer eýeleri Pasadena şäherinde oýnalan duşuşykda Kolumbiýanyň ýygyndysyny 2-1 hasabynda ýeňýär. Bu ýeňiş 1950-nji ýyldan bäri ABŞ-nyň Dünýä çempionatlaryndaky ilkinji ýeňşi bolýar. Duşuşykda 1 goly ýalňyşlyk bilen öz derwezesinden girizilen kolumbiýaly Andres Eskobar bu oýundan 10 gün soň, atylyp öldürilýär.