Belli iňlis futbolçysy Dewid Bekhem elektron sport üçin ilkinji maýa goýumyny özleşdirmäge girişdi. Ýyldyz futbolçy “Guild Esports” şereketi bilen 480 müň funt sterlinglik hyzmatdaşlyk ylalaşygyna gol çekdi. Öz karýerasynda “Mançester Ýunaýted”, “Real Madrid”, “Milan” we “Pari Sen-Jermen” ýaly belli toparlarda çykyş eden futbolçy merkezi edarasy Londonda ýerleşýän “Guild Esports” bilen elektron sportuň ösdürilmegi üçin hyzmatdaşlyk eder. Bekhem ukyply ýaşlary gözläp tapmagy we olara goldaw bermegi maksat edinýändiklerini aýdyp, “Guild Esports”-yň ösmegine goşant goşmaga sabyrsyzlanýandygyny belledi.
Bazary öwreniji “Newzoo” şereketiniň maglumatlaryna görä, 2020-nji ýylda elektron sport ekoulgamy 15,7 göterim ösüş gazanyp, 1,1 milliard dollara ýeter. “Newzoo” bu pudakdaky girdejiniň 75 göteriminiň mediýa hukuklaryndan we hemaýatkärlerden geljekdigini aýdýar.