Iki atdaş türgeniň – Maýkllaryň doglan güni

Tomsuň ilkinji aýynyň soňky gününde sportuň taryhynda ýatdan çykmajak wakalar az bolmandyr.  Şu gün amerikaly boksçy, agyr agramyň ägirtlerinden diýlip görkezilýän, durmuşy gopgunlardan doly Maýk Taýsonyň doglan güni. Şeýle-de, şu gün Olimpiýa oýunlarynyň taryhyndaky iň köp medally, iň köp altyn medally türgeni, sportuň ýüzmek görnüşiniň ussady Maýkl Felpsiň hem doglan güni.

Ýewropada çempion, Dünýäde wise-çempion 

30-njy iýul diýlende, 1996-njy ýylda Angliýada geçirilen 10-njy Ýewropa çempionatynyň final duşuşygyny hem agzaman geçmek bolmaz. Çehiýa bilen Germaniýanyň arasyndaky finalda ýeňijini ilkinji gezek Altyn gol kesgitleýär. Çehler 59-njy minutda Patrik Bergeriň penalti goly bilen öňe saýlansa-da, nemesler oýna soň giren Oliwer Bierhoffyň gollary esasynda 2-1 ýeňiş gazanmagy başarýar. Bierfoff ilki 73-nji minutda, soňra bolsa, 95-nji minutda Altyn goly geçirip, toparyna çempionlyk gazandyrýar.

2002-nji ýyldaky Dünýä Kubogy ilkinji gezek 2 ýurtda hem-de ilkinji gezek Aziýa yklymynda geçirilýär. Günorta Koreýa bilen Ýaponiýanyň bilelikde guran çempionatynyň finalynda Braziliýanyň ýygyndysy Germaniýany meşhur hüjümçi Ronaldonyň 2 owadan goly bilen 2-0 hasabynda utýar. 3-nji bir yklymda çempionlyk gazanan Braziliýa 5-nji gezek Dünýä Kubogyny eýeleýär. Bu olaryň häzirlikçe iň soňky çempionlygydyr.  

 

30-njy iýun

1966 – Amerikaly ussat boksçy, agyr agramda iň ýaş çempion bolan, geçiren 58 tutluşygynyň 50-sinde ýeňiş gazanan Maýkl Jerard Taýson Nýu Ýork şäherinde dünýä inýär.

1969 – Şri Lankaly meşhur kriketçi, 1996-njy ýylda geçirilen Dünýä Kubogynyň iň gymmatly oýunçysy saýlanan Sanat Jaýasuriýa dünýä inýär. 

1975 – Germaniýaly Formula 1 sürüjisi, F1-iň iň meşhur sürüjisi Maýkl Şumaheriň öweý dogany Ralf Şumaher dünýä inýär.

1975 – Boksuň ägirdi Muhammad Ali Kuala Lumpurda geçirilen haklaşyk tutluşygynda angliýaly Jou Bagneri ýeňip, agyr agramda çempion bolmagy başarýar.

1981 – Çehiýaly ýeňil atletikaçy, naýza zyňmak boýunça Olimpiýa oýunlarynyň 2 gezek çempiony Barbora Şpotakowa dünýä inýär.

1985 – Amerikaly tanymal ýüzüji, Olimpiýa oýunlarynyň birnäçe gezek rekordçysy, 23 altyn medal bilen Olimpiýa oýunlarynyň iň köp altyn medally türgeni, eýýämden ady rowaýata öwrülen Maýkl Felps Baltimor şäherinde dünýä inýär.

Bierhoffuň Altyn goly

1996 – Angliýada geçirilen 10-njy Ýewropa çempionatynyň finalynda Germaniýanyň ýygyndysy Çehiýany 2-1 hasabynda ýeňýär. Nemeslere ýeňiş getiren gollaryň ikisini hem Oliwer Bierhoff öz adyna ýazdyrýar. Ol 2-nji goluny goşmaça wagtda geçirip, toparyna “Altyn gol” esasynda ýeňiş getirýär. 

Ronaldonyň gollary we 5-nji çempionlyk

2002 – Ilkinji gezek 2 ýurduň bilelikde guran Dünýä Kubogynyň, ýagny Günorta Koreýa hem-de Ýaponiýanyň bilelikde geçiren Dünýä Kubogynyň finalynda Braziliýanyň ýygyndysy Germaniýany super ýyldyz Ronaldonyň gollary bilen 2-0 hasabynda ýeňip, 5-nji gezek kubogy eýelemegi başardy.

2018 – Russiýada geçirilen Dünýä Kubogy ýaryşynda Argentinany 4-3 hasabynda ýeňen Fransiýanyň ýyldyzy Kilian Mbappe duşuşykda 2 gezek tapawutlandy. Şeýlelikde, ol Peleden soň, Dünýä Kubogynyň bir duşuşygynda 2 gol geçiren ýaş futbolçy hökmünde hasaba alyndy.