Mähriban okyjylar, eziz körpeler! Bu kitapçada “ZamanTürkmenistan” gazetinde çap edilen Ýer ýüzüniň dürli ýerlerinde ýaşaýan täsin jandarlar barada gyzykly maglumatlar berilýär. Bu maglumatlar siziň dünýägaraýşyňyzy giňeltmäge, tebigata bolan söýgüni döretmäge ýardam eder.