Sag­dyn dur­muş­da ýa­şa­mak üçin kä­bir ýo­kum­ly iý­mit­le­ri iý­me­giň ze­rur­dy­gy­ny bil­ýä­ris. Be­de­ni­mi­ziň güýç­li bol­ma­gy üçin ze­rur bo­lan pro­te­in, ug­le­rod we ýag be­de­niň we nerw ul­ga­my­nyň dog­ry iş­le­me­gi­ni üp­jün ed­ýän kal­siý, nat­riý mi­ne­ral­la­ry iý­mit­le­riň esa­sy mad­da­la­ry­dyr. Kä­ha­lat­lar­da biz haý­sy­dyr bir za­dy has köp iý­mek is­le­ýä­ris. Mu­nuň se­bä­bi­niň be­de­ni­miz üçin ze­rur bo­lan esa­sy mad­da­lar bi­len bag­ly­dy­gy aý­dy­lýar. 1990-njy […]
Habary doly okamak üçin Abonent bol | Ýa-da Giriş