Ýaponiýada her bir miwesi tennis topy ýaly bolan üzüm hoşasy 12 müň 200 dollara satyldy. Ýurduň Isikawa welaýatynda üzümiň “Ruby Roman” atly görnüşiniň ilkinji hasyly alyndy. Auksiona çykarylan ýokary hilli gyzyl üzümiň ilkinji hasylyna myhmanhanalaryň biri iň ýokary bahany teklip etdi. Myhmanhananyň auksiona gatnaşan wekili Mitsutaka Sakamoto önüm öndürijilere goldaw bermek üçin iň ýokary teklibi berendiklerini aýtdy.

Ýaponiýada gawun, garpyz ýaly oba hojalyk ekinleriniň ilkinji hasylynyň auksion arkaly satylmak däbi köp ýyldan bäri dowam edýär. Bu auksionlara köplenç restoranlardyr myhmanhanalar gatnaşýar.