12-nji iýul­da Pol­şa­da ge­çi­ri­len Pre­zi­dent saý­law­la­ryn­da ýur­duň hä­zir­ki Pre­zi­den­ti An­jeý Du­da ikin­ji möh­le­te saý­lan­dy.
An­jeý Du­da ra­ýat­la­ryň hu­kuk we
so­si­al go­ra­gy­nyň ke­pi­li­ni ber­kit­mek ug­run­da ta­gal­la­la­ry­ny gaý­gyr­ma­jak­dy­gy­ny aýt­dy.
Döw­let saý­law to­pa­ry­nyň ha­ba­ry­na gö­rä, saý­law­çy­la­ryň 51%-den gow­ra­gy do­lan­dy­ry­jy «Ka­nun we Ada­lat» par­ti­ýa­sy­nyň da­laş­gä­ri üçin ses ber­di­ler, 49%-e go­la­ýy hem onuň gar­şy­da­şy, «Ra­ýat plat­for­ma­sy»-nyň da­laş­gä­ri Ra­fal Tşas­kows­kä ses ber­di­ler. Saý­law­la­ra gat­na­şyk 68%-e deň bol­dy.
– An­jeý Du­da 10 mil­li­on 413 müň 94 se­se, Ra­fal Tşas­kows­kiý 9 mil­li­on 921 müň 219 se­se eýe bol­dy – di­ýip, döw­let saý­law to­pa­ry­nyň baş­ly­gy Sil­westr Mar­sin­ýak aýt­dy.
Saý­law­lar iki tap­gyr­da ge­çi­ril­di. 28-nji iýun­da ge­çi­ri­len saýlawyň bi­rin­ji tap­gyr­ynda An­jeý Du­da 43,5%, Ra­fal Tşas­kows­kiý – 30,46% ses al­ypdy. Şon­da 11 da­laş­gär döw­let baş­tu­ta­ny we­zi­pe­si­ne da­laşgär boldy, ýö­ne olaryň hiç biriniň hem gazanan sesi ýe­ňiş üçin ze­rur bo­lan iň pes de­re­jä – 50%-e ýet­me­di. 2015-nji ýy­lyň aw­gust aýyn­dan bä­ri Pol­şa­nyň Pre­zi­den­ti we­zi­pe­si­ni eýe­läp gel­ýän An­jeý Du­da öz hö­kü­me­ti­niň ra­ýat­la­ryň hu­kuk we so­si­al go­ra­gy­nyň ke­pi­li­ni ber­kit­mek ug­run­da ta­gal­la­la­ry­ny gaý­gyr­ma­jak­dy­gy­ny aýt­dy. Pol­şa­nyň Pre­zi­den­ti 5 ýyl möh­let bi­len saý­lan­yp, di­ňe bir ge­zek gaý­ta­dan saý­la­nyp bi­lin­ýär. Resmi maglumatlara görä, Hä­zir Pol­şa­nyň ila­ty 38 mil­li­on 652 müň­den gow­rakdyr.