Hä­zir­ki wagt­da tu­tuş dün­ýä­de uly meş­hur­ly­ga eýe bo­lan K-pop aý­dym-saz gör­nü­şi­niň iň ta­ny­mal we­ki­li BTS to­pa­ry tä­ze re­kord goý­dy. Ko­re­ýa Res­pub­li­ka­sy­nyň meş­hur aý­dym-saz, K-pop to­pa­ry BTS 103 ýurt­da «iTu­nes»-iň sa­na­wyn­da 1-nji or­ny eýe­le­me­gi ba­şar­dy. To­pa­ryň «Map of So­ul: 7» at­ly soň­ky çy­ka­ran al­bo­myn­da­ky «Black Swan» aý­dy­my 103 ýurt­da iň köp diň­le­nen aý­dym bo­lup, re­kor­dy tä­ze­le­di. Ozal­ky re­kord ang­li­ýaly aý­dym­çy ze­nan Adel Ad­kin­se de­giş­li bo­lup, ol re­kor­dy 5 ýyl­dan bä­ri özün­de sak­lap gel­ýär­di (102 ýurt).