Şu gün taryhyň iň esasy 2 sport bäsleşikleriniň ilkinji çempionlarynyň belli bolan güni. Ýagny Wimbledonda ilkinji çempion mundan 143 ýyl ozal şu gün belli bolýar. 27 ýaşly Spenser Gor finalda William Marşally 3:0 ýeňip, taryhyň bäsleşigiň ilkinji çempiony bolýar. Edil şonuň ýaly iň uly welosiped bäsleşigi bolan Tur de Frans ýaryşynyň ilkinjisi hem şu gün jemlenýär. 1903-nji ýylda geçirilen ilkinji ýaryşda ýerli türgen Moris Garin hemmeden öň pellehana gelýär. Galyberse-de, şu 1908-nji ýylda Niderlandlaryň uly klublaryndan Feýenoord futbol topary esaslandyrylýar. Şeýle-de Ilie Nastese, Sofiýa Muratowa, Witaliý Kliçko, Ebbe Sand ýaly sportuň dürli görnüşleriniň wekilleriniň doglan güni. Şol bir wagtyň özünde şu gün tomusky Olimpiýa oýunlarynyň 3 sanysy-da dürli ýyllarda şu gün başlaýar. 1952-nji ýyldaky Helsinki, 1980-njy ýyldaky Moskwa hem-de 1996-njy ýyldaky Atlanta Olimpiýa oýunlaryna 19-njy iýulda badalga berilýär.

19-njy iýul

1877 – 1-nji “Wimbledon” ýaryşy tamamlanýar. Finalda William Marşally 3:0 ýeňen angliýaly Spenser Gore “Wimbledonyň” ilkinji çempiony bolýar.

1903 – 1-nji “Tur de Frans” welosiped ýaryşy tamamlanýar. Ýaryşda fransiýaly Moris Garin ýeňiji bolýar.

1908 – Niderlandlaryň “Feýenoord” futbol topary esaslandyrylýar.

1929 – Russiýaly gimnastikaçy, Olimpiýa oýunlarynda 6 altyn, 3 kümüş, 4 bürünç medal gazanan Sofiýa Muratowa dünýä inýär.

1946 – Rumyniýaly meşhur tennisçi Ilie Nastase dünýä inýär.

1952 – Finlýandiýanyň paýtagty Helsinkide XV tomusky Olimpiýa oýunlaryna badalga berilýär.

1971 – Ukrainaly boksçy Witaliý Kliçko dünýä inýär.

1972 – Daniýaly futbolçy Ebbe Sand dünýä inýär.

1980 – Russiýanyň paýtagty Moskwada XXII tomusky Olimpiýa oýunlaryna badalga berilýär.

1996 – ABŞ-nyň Atlanta şäherinde XXVI tomusky Olimpiýa oýunlaryna badalga berilýär.

2018 – Braziliýaly derwezeçi Allison Beker Romadan Liwerpula rekord baha transfer bolýar.