Birleşen Arap Emirlikleri Mars planetasyny öwrenmek maksady bilen ilkinji kosmos enjamyny uçurdy. “Hope” (Umyt) atly emeli hemra Ýaponiýanyň Tanegaşima Kosmos Merkezinden “H-2A” raketasy bilen uçuryldy. Ýene-de 200 günden Gyzyl planeta barmagyna garaşylýan 1,3 tonnalyk gözleg hemrasy meteorologiýa we howanyň özgermegini öwrenmekde peýdalanylar.