Türkmenistandaky
iň iri gurluşyk we hojalyk
harytlarynyň söwda
merkezler toplumy
575555 / 575757 / 575553

Dün­ýä­de çalt dep­gin­ler bi­len ös­ýän hem-de has köp ener­gi­ýa se­riş­de­le­ri­ni im­port ed­ýän Hy­taý­da il­kin­ji al­ter­na­tiw ener­gi­ýa be­ke­di gu­rul­dy. Gün ener­gi­ýa­syn­dan peý­da­lan­mak mak­sa­dy bi­len 10 MWt kuw­wa­tyn­da elekt­rik be­ke­di işe gi­ri­zil­di. Bu ba­ra­da “Chi­na News Service” ha­bar­lar gul­lu­gy ha­bar ber­ýär.
Ol ýur­duň Sin­haý we­la­ýa­ty­nyň çä­gin­de gu­rul­dy. Bu ýy­ly­lyk elekt­rik be­ke­di öz ug­ry bo­ýun­ça dün­ýä­de 3-nji­dir. Mun­dan ozal, şeý­le be­ket ABŞ-da hem-de Is­pa­ni­ýa­da gur­lup­dy.