As­ly af­ri­ka­ly ma­te­ma­ti­k ze­nan­la­ryň NA­SA-nyň tä­ze tas­la­ma­la­ry­na ýar­dam ber­me­gi ba­ra­da gür­rüň ber­jek “Hid­den Fi­gu­res” fil­mi­niň kas­tin­gi­ne os­kar­ly akt­ri­sa Ok­ta­wi­ýa Spen­ser go­şul­dy. Teo­do­re Mel­fi­niň re­žiss­ýor­ly­gyn­daky ki­no­da Spen­ser bi­len bir ha­tar­da Körs­ten Danst, Ke­win Kost­ner, Ta­ra­ji P. Hen­son, Ma­her­şa­la Ali ýa­ly ta­ny­mal ar­tist­ler hem dür­li keşp­le­ri jan­lan­dy­rar­lar. Mar­go Li Şet­ter­li­niň ro­ma­ny esa­syn­daky fil­miň sse­na­ri­si­ni Al­li­son Şrö­der ýa­zar. Jor­jia şta­tyn­da su­ra­ta alyn­jak fil­m gel­jek ýy­lyň ýan­war aýyn­da ek­ran­lar­da peý­da bo­lar.