Ka­ta­ryň de­mir­ga­zy­gyn­da­ky El-Hor şä­he­rin­de pan­da­lar üçin se­ýil­gäh dö­ret­mek me­ýil­leş­di­ril­ýär. Pars aý­la­gy­nyň ke­nar­ýa­ka­sy­na bu jan­dar­la­ry Hy­taý­dan ge­ti­rer­ler. Hä­zir­lik­çe, se­ýil­gä­hi ýy­lyň ikin­ji ýa­ry­myn­da aç­mak me­ýil­leş­di­ril­ýär. Pan­da­lar ze­rur ho­wa şert­le­ri bi­len üp­jün edi­ler.