Ady: “De­mo­li­ti­on”
Re­žiss­ýo­ry: Žan-Mark Wal­li
Keşp­ler­de: Jeýk Gil­len­ha­al, Nao­mi Watts, Kris Ku­per, He­ter Lind, Ju­dah Le­wis, Debra Monk, S.J. Wilson, Ben Koul, Wass Stiwens, Bleýr Bruks
Prod­ýu­ser­le­ri: Li­an­ne Hal­fon, Russ Smit, Mol­li Smit, Trent La­kin­bill, Sid­neý Kim­mel, Jan-Mark Wal­li, Tad La­kin­bill, Jon Mal­ko­wiç
Sse­na­ri­çi: Bra­ýan Saýp
Ope­ra­to­ry: Ýi­wes Ba­lan­ger
Mon­taž­çy: Jeý M. Glen
Ön­dü­ri­ji şe­re­ket­ler: “Black La­bel Me­dia”, “Sid­ney Kim­mel En­ter­ta­in­ment”, “Mr. Mudd”
Paý­laý­jy şe­re­ket: “Fox Se­archlight Pictu­res”
Do­wam­ly­ly­gy: 100 mi­nut
Gör­nü­şi: ko­me­di­ýa-dra­ma
Ýur­dy: ABŞ
Di­li: iň­lis­çe

“Ýy­kyl­mak” (De­mo­li­ti­on) di­ýil­ýän bu fil­mi “Ýa­ba­ny” (Wild), “Dal­las aly­jy­lar to­pa­ry” (Dal­las Buyers Club), “Ýaş Wik­to­ri­ýa” (The Young Victo­ria), “Tel­be” (C.R.A.Z.Y.) ýa­ly ki­no­la­ryň re­žiss­ýo­ry Žan-Mark Wal­li su­ra­ta dü­şür­di. Nýu Ýork şä­he­rin­de ek­ran­laş­dy­ry­lan ki­no­da baş keşp­le­ri Jeýk Gil­len­ha­al, Nao­mi Watts, Kris Ku­per da­gy jan­lan­dyr­dy. Filmiň sse­na­ri­si Bra­ýan Saý­pa de­giş­li bo­lup, ol ge­çen ýyl­ky To­ron­to film fes­ti­wa­lyn­da gör­ke­zi­lip­di.
Ýan­ýol­da­şy aw­to­mo­bil he­läk­çi­li­gin­de ara­dan çy­kan işe­wür De­wis Mit­çell (Jeýk Gil­len­ha­al) la­py­keç hal­da ýa­şap ýör. Ol şol wa­ka­dan soň, özü­ni dür­se­mek­de ju­da kyn­çy­lyk çek­ýär. Gün­le­riň bi­rin­de pul al­jak bo­lan­da, onuň kar­ty ban­ko­mat­da gal­ýar. Soň­ra kar­ty yzy­na al­mak üçin de­giş­li şe­re­ke­te hat ýaz­ýar. Şol ha­tyň üs­ti bi­len bu ýer­de iş­le­ýän Ka­ren (Nao­mi Watts) at­ly ze­nan bi­len ta­nyş­ýar. Ola­ryň ara­syn­da­ky ys­ny­şyk­ly gat­na­şyk iki­si­niň-de dur­mu­şy­na oňaý­ly tä­sir ed­ýär…