Bir­le­şen Arap Emir­lik­le­ri­niň iri şä­he­ri Du­baý­da dün­ýä­niň iň be­ýik bi­na­sy ha­sap­lan­ýan Burj Ha­li­fa­dan hem has be­ýik bol­jak tä­ze yma­ra­tyň gu­rul­ma­gy me­ýil­na­ma­laş­dy­ryl­ýar. Bu ba­ra­da “Frans Press” ha­bar­lar gul­lu­gy ha­bar ber­ýär.
Tä­ze bi­na­ny “Emaar” kom­pa­ni­ýa­sy­nyň gur­jak­dy­gy aý­dyl­ýar. Mu­nuň üçin, tak­my­nan, 1 mil­liard dol­lar sarp edi­ler. Bi­na­nyň be­ýik­li­gi onuň gur­lu­şyk iş­le­ri ta­mam­la­nan­dan soň­ra bel­li bo­lar. Ol 2020-nji ýy­lyň öňü­sy­ra­syn­da şä­her üçin öz­bo­luş­ly sow­gat bo­lar. Bi­na­da daş-tö­we­re­gi syn­la­mak üçin meý­dan­ça, res­to­ran­lar we myh­man­ha­na bo­lar. Tas­la­ma­ny dü­zü­ji hök­mün­de is­pan bi­na­gä­ri Sant­ýa­go Ka­lat­ra­wa Wals çy­kyş ed­ýär.
Du­baý­da­ky Burj Ha­li­fa­nyň be­ýik­li­gi 828 met­re ba­ra­bar­dyr. Ol hä­zir­ki wagt­da dün­ýä­niň iň be­ýik yma­ra­ty­dyr. Bi­na da­şyn­dan sta­lag­mi­ti (go­wak­lar­da ýokardan dam­ýan hek­li dam­ja­lar­dan eme­le gel­ýän ko­nus şe­kil­li sü­tün­jik) ýat­lad­ýar.