+99361 41-92-61 +99312 96-49-39 +99312 96-49-29 12 AÝ
KEPILLIK.
Dünýäde öňdebaryjy we ýokary hilli tehniki, gözegçilik enjamlaryny
öndürýän “Dahua” kompaniýasynyň önümleri bu günki gün türkmen
dillerleri tarapyndan biziň ýurdumyzda we siziň hyzmatyňyzda!!!

Okaň,dynç alyň!