UEFA Çempionlar Ligasynda 1/8 finalyň jogap duşuşyklarynyň soňky 2-si hem geçirilip, çärýek finalçylaryň ählisi-de belli boldy. Tapgyryň iň köp üns merkezdäki duşuşygy Madridde “Atletiko” bilen wise-çempion “Interiň” arasynda geçirildi. 1-nji oýunda “Inter” 1-0 hasabynda ýeňiş gazanypdy. Olar jogap duşuşygyna-da şowly girişdiler. Federiko Dimarkonyň 33-nji minutdaky goly bilen hasaby açan “Interiň” bu üstünligi uzak dowam etmedi. 35-nji minutda Antuan Grizmann hasaby deňledi. Oýnuň tamamlanmagyna 3 minut galanda-da, has takygy, 87-nji minutda Memfis Depaý tapawutlanyp, umumylykda 2 oýnuň netijesi boýunça hasaby deňlemegi başardy. Duşuşyga goşmaça 30 minut berildi we ýeňijini kesgitlemek penaltilere galdy. Penaltilerde-de “Atletiko Madrid” 3-2 hasabynda ýeňiş gazanyp, 2 ýyldan soň 8-nji sapar çärýek finalda oýnamaga hukuk gazandy. Geçen ýylyň finalçysy “Inter” şu ýyla geçip, ilkinji gezek ýeňlişe sezewar boldy.

Şunlukda, “Atletiko Madrid” UEFA Çempionlar Ligasynda (1992-nji ýyldan bäri) oýundan soňky penalti urgularynda 3-nji sapar ýeňiş gazanan ilkinji topar hökmünde hasaba alyndy. Madrid şäheriniň wekiliniň ykbalyny 4 gezek penalti urgulary kesgitläp, 2014/15 möwsüminde 1/8 finalda “Baýeri” (1-0, 0-1, 3-2 p), 2015/16 möwsüminiň 1/8 finalynda-da PSW-ni (0-0, 0-0, 8-7 p) ýaryşdan çykarypdy. Olar diňe 2015/16 möwsüminiň finalynda penaltileriň netijesinde kubogy “Real Madride” aldyrypdy.

“Borussiýa Dortmund” üçin kyn düşmedi

Dortmundda ýerli “Borussiýa” topary Niderlandlaryň PSW toparyny kabul etdi. Eýndhowende 1-1 hasabynda deňlikde tamamlanan duşuşygyň jogap oýnunda nemes kluby ýeňiş gazanmagy başardy. Jeýdon Sançonyň 3-nji, Marko Roýsuň 90+5-nji minutda geçiren gollary esasynda 2-0 hasabynda ýeňiş gazanan “Borussiýa Dortmund” 3 ýyldan soň, 9-njy gezek çärýek finala çykdy. PSW bolsa 17 ýyldan soň 3-nji gezek çärýek finala çykmak mümkinçiligini elden giderdi.