UEFA Milletler Ligasynyň 2020-2021 möwsüminiň ilkinji duşuşyklary oýnaldy. “A” liganyň 1-nji toparçasynda Italiýanyň ýygyndysy Bosniýa we Gersegowinanyň ýygyndysy bilen 1-1 (Sensi 67 – Jeko 57) deňme-deň oýnanyndan soň, myhmançylykda Niderlandlaryň ýygyndysyny 1-0 (Barella 45+1) utdy. Niderlandlar bolsa bu oýundan öň, Polşadan 1-0 asgyn geldi. “A” liganyň 2-nji toparçasynda Belgiýa 2 duşuşykda ýeňiş gazandy. Daniýany Denaýer we Mertensiň gollary bilen 2-0 ýeňen Belgiýa öz meýdançasynda-da Islandiýany 5-1 hasabynda ýeňlişe sezewar etdi. Bu duşuşykda Belgiýanyň gollaryny Witsel, Batşuaýi (2), Mertens hem-de Doku derwezä girizdi. Islandiýany Rahim Sterlingiň soňky minutlarda 11 metrlik jerime urgusyndan geçiren ýeke-täk goly bilen ýeňen Angliýanyň ýygyndysy Daniýa bilen golsuz deňme-deň oýnady. 3-nji toparçada Dünýä Kubogynyň finalçysy Horwatiýa 2 duşuşykda-da 4 gol geçirtdi. Olar ilki Portugaliýadan 4-1, soňra-da Dünýä çempiony Fransiýadan 4-2 hasaplar bilen ýeňlişe sezewar boldy. Portugaliýanyň gollaryny Kanselo (41), Žota (58), Feliks (70) hem-de Andre Silwa (90+5), Fransiýanyň gollaryny bolsa, Grizmann (43), Liwakowiç (45+1 ö.d.), Upamekano (65), Žiru (77 p) derwezä girizdi. Fransiýa Kilian Mbappeniň (41) ýeke-täk goly bilen Şwesiýany 1-0 ýeňip, toparçada 6 utuk toplan 2 ýygyndynyň biri boldy. Toparçadaky soňky oýunda bolsa, Kubogyň häzirki eýesi Portugaliýanyň ýygyndysy myhmançylykda Şwesiýany 2-0 hasabynda ýeňdi. Portugallaryň 2 goluny-da ýyldyz oýunçy Kristiano Ronaldo (45+1, 72) öz adyna ýazdyrdy. Bu gollar Kristiano Ronaldonyň milli ýygyndydaky 100-nji we 101-nji gollary hökmünde hasaba alyndy. Şunlukda, ol 100 gola ýeten ilkinji ýewropaly futbolçy boldy. Ol häzirki wagtda dünýäde-de 109 gol geçiren eýranly Ali Daeiden soň, 2-nji orunda barýar. 4-nji toparçada Germaniýanyň ýygyndysy 2 duşuşygyny-da birmeňzeş hasap bilen deňlikde tamamlady. Olar ilki Ispaniýa bilen (Werner 51 – Gaýa 90+6), soňra-da myhmançylykda Şweýsariýa bilen 1-1 (Widmer 58 – Gündogan 14) deňme-deň oýnady. Şweýsariýany 2-1 ýeňen Ukraina myhmançylykda Ispaniýadan 4-0 utuldy. Duşuşykda Serhio Ramos (3 p, 29), Ansu Fati (32) hem-de Ferran Torres (84) tapawutlandy. Matadorlaryň 3-nji goluny geçiren 17 ýaşly Fati Ispaniýanyň ýygyndysynda tapawutlanan iň ýaş futbolçy boldy.

“B” liganyň toparçalarynda-da Russiýa bilen Uelsiň ýygyndylary 6 utuk toplan toparlar bolup, olaryň birinjisi Serbiýany 3-1, Wengriýany-da 3-2 hasaplar bilen ýeňdi. Iň kiçi hasaplar bilen ýeňiş gazanan Uels Roberto Muruň goly bilen Finlýandiýany, soňra-da Neko Williamsyň goly bilenem Bolgariýany 1-0 utdy.