Tehnologiýa ägirdi “Google” kompaniýasy 30-njy sentýabrda “Pixel” modelleriniň täze görnüşleri bilen tanyşdyrdy. 

Geçen ýylky “Pixel 4” telefony bilen smartfon senagatynyň soňky gazananlaryny has arzan baha bilen hodürlemäge ygrarlydygyny öňe süren kompaniýa, nobatdaky “Pixel 5” modelini taýýarlanda esasan ulanyjy endiklerine üns beripdir.

“Qualcomm”-yň “Snapdragon 765G” prosessory ýerleşdirilen “Pixel 5”-den seriýanyň ozalky modelinde bar bolan hereket sensorlary aýrylypdyr. Bu smartfona 5G ulgamyny güýçlendirmek maksady bilen goşmaça modem hem oturdylypdyr. Telefonyň RAM-y 8 GB, içki ýady 128 GB-da deňdir.

“Pixel 5”-iň iki kamerasy bolup, olardan ilkinjisi 12 megapikseldir; has giň derejeli suratlary düşürmäge niýetlenen ikinji kamerasy bolsa, 16 megapikseldir. Gijeki portret suratlar üçin niýetlenen aýratynlygy bilen tapawutlanýan telefonyň öň tarapyndaky kamerasy 8 megapiksele deňdir. Täze smartfondan 3,5 millimetrlik (adaty, hemme enjamda gabat gelýän) gulaklyk girişi aýrylypdyr. “Pixel 5” telefony 15-nji oktýabrdan başlap, sekiz ýurtda 699 dollardan satuwa çykarylar.

Tanyşdyrylyş dabarasynda “Google” kompaniýasy “Pixel 5” bilen bilelikde “Pixel 4a”-nyň iki görnüşini köpçülige hödürledi. “Pixel 4a”-nyň 5G ulgamyna ukyply bolan görnüşi (499 dollar) “Pixel 5”-den 6 GB-lik RAM-y, batareýasynyň güýjüniň pesligi we ekranynyň ululygy bilen tapawutlanýar. Şeýle hem bu smartfonda adaty gulaklyk girişi bar. “Pixel 4a”-nyň 5G-siz görnüşinde (350 dollar) “Snapdragon 730” prosessory ýerleşdirilipdir. Ýeke arka kamerasy bolan bu telefonyň göwrümi “Pixel 5”-den biraz kiçidir.