NBA-da finalyň 4-nji duşuşygynda şu gün oýnaldy. Çekeleşikli geçen oýunda “LA Leýkers” topary “Maýami Hiti” 102:96 hasabynda ýeňlişe sezewar etdi. Şunlukda, umumy hasapda 3-1 öňe saýlanan “LA Leýkers çempionlyga bir ädim golaýlady. Duşuşykda LeBron Jeýms 28 utuk geçirip, toparynyň ýeňiş gazanmagynda uly rol oýnady. “LA Leýkers” bilen “Maýami Hit” toparlarynyň arasyndaky 5-nji duşuşyk 10-njy oktýabrda oýnalar. 06:00-da başlanjak oýunda Los anjelesliler ýeňiş gazanan ýagdaýynda 10 ýyldan soň, 17-nji çempionlygyny yglan eder.